ÅPENT AKADEMI: Apelforelesning
Filosofi

STED: Samfunnshuset
TID: 14:00
CC: Gratis

Den tyske filosofen Karl Otto Apel gikk bort i 2017, og hedres med Apelforelesninger torsdag.
Innledere er Siri Granum Carson og Audun Øfsti, begge ved NTNU. Granum Carson
er førsteamanuensis ved program for anvendt etikk. Audun Øfsti er emeritus,
og en av stifterne av Nordland Akademi.

Nordland Akademi har valgt å starte en serie forelesninger oppkalt etter noen fagfrivillige som har satt sterke spor i akademiets historie. En av stifterne av Akademiet var Karl Otto Apel. Han var filosof og professor ved Universitetet i Frankfurt.

Apel blir, sammen med Jürgen Habermas, regnet for å ha grunnlagt diskursetikken. Det er en form for etikk som legger vekt på at etiske avgjørelser, eller handlingsnormer, skal ha grunnlag i en åpen diskusjon, der alle involverte parter blir oppfattet som likeverdige.