TANGLAB

STED: NEPTUN
TID: 09:00 – 15:45
CC: GRATIS,-  PÅMELDING HER

Nordland Akademis Tanglab er åpen under Sommer-Melbu, med nye eksperimenter og mye nytt å lære! Målgruppe: 7-12 år.

Tanglab består i år av to deler, begge på samme dag. Den første delen foregår i fjæra der deltakerne får utforske, lære feltmetoder brukt av biologer og samle tang og tare.
Den andre delen foregår på Neptun/Norsk Fiskeindustrimuseum og består av labeksperimenter.

Deltakerne skal blant annet bli kjent med de vanligste tang- og tareartene gjennom sanking, undersøkelser og ulike eksperimenter.Årets Tanglab ledes av marinbiologen Tiu Similä. Tiu har doktorgrad i marinbiologi og har forsket på spekkhoggeres adferdsøkologi siden 1986. Til daglig driver hun Bjørkengen gård i Bø.

Tanglaben invitererer til å studere livet i vann; både gjennom sansene og ved kreativ utfoldelse. Kunnskap er inspirasjon til kreativitet og glede, særlig for målgruppen barn og unge. Prosjektet ønsker på en lekende måte å inspirere unge forskerspirer til å bli mer bevisst på nære ressurser og hvilke muligheter som finnes. Tanglaben skal videreutvikles i samarbeid med Museum Nord gjennom et mer permanent tilbud i prosjektet Lab Neptun, støttet av Sparebankstiftelsen.