ÅPENT AKADEMI
Trelldyrets fole i vår sivilisasjon
Forelesning med Andreas Steigen

STED: Neumanns Røykeri & Supperclub
TID: 17:00
CC: Gratis

Andreas Steigen, emeritus ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og fagbokforfatter,
holder foredraget «Trelldyrets fole i vår sivilisasjon» på Neumann´s Røykeri & Supperclub.

Husdyrene spiller en stor rolle for sivilisasjonsutviklingen helt fram til våre dager.
Uten okser, hester og esel må mennesker bruke egne krefter til dyrking av mat og transport.

Av trekkdyrene er det eselet som har fått minst oppmerksomhet og har liten heltestatus. Dette til tross for at det har vært svært viktig både i utviklingen av og krigføringen mellom sivilisasjoner. Derfor er det på tide å fortelle litt om eselet og dets betydning.

Andreas Steigen er en av stifterne i Nordland Akademi. Han har vært ordfører og varaordfører i Rådet, og har også vært styremedlem i Nordland Akademi. Han har vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap ved UiB, styrer ved Zoologisk Museum, UiB, Direktør ved Senter for miljø- og ressursstudier ved UiB. Rektor og professor ved University of The Gambia I Afrika (2005-2008) Prosjektleder og foreleser ved Makerere University I Uganda i matematikk, fysikk, kjemi og science education i en ti-årsperiode (ca. 1995-2005). Har utgitt flere fagbøker og skriver nå, sammen med Are Nylund ved UiB, en bok om virussykdommer hos fisk.