Boklansering av «På Fileten – Fiskeindustrien på Melbu fra Neptun i 1910 til Lerøy Seafood Group i 2018».

 

HVOR: KANTINA FISKEINDUSTRIEN
NÅR: 12.00
PRIS: GRATIS

Dette markerer vi med bokbad og fotoutstilling i lokalene til Lerøy på Melbu.

Denne fortellingen om fiskeindustrien på Melbu er forfatterens personlige versjon av historien. Roald Hansen (f. 1932) arbeidet ved bedriften fra 1963, de fleste årene som teknisk sjef, og han har også fulgt virksomheten tett etter at han ble pensjonert. Boka tar for seg forhistorien til dagens virksomhet, og den teknologihistoriske utviklinga i fiskeindustrien, har fått bred plass. Mange av de ansatte som tilbrakte store deler av sitt yrkesaktive liv på denne hjøresteinsbedriften, er også omtalt i boka, og Hansen viser hvordan den teknologiske utviklinga virket inn på arbeidsdagen til de ansatte. Dette er ikke en tradisjonell bedriftshistorie, men fortellingen gir viktige bidrag både til den lokale historien og til historien om norsk fiskeindustri. Boka gir blant annet bakgrunn for å forstå politiske debatter om tema som statlig eierskap, kampen om råstoff, trålerpolitikk, konsesjoner, overfiske og pliktlevering.

 

Det er journalist Tor Johannes Jensen som skal være bokbader under arrangementet i juli. Tor Johannes har gjennom sine mange år som journalist i Hadsel blitt godt kjent med samfunns- og næringsliv i Hadsel. Han gleder seg til å gå i dyben på boka, og er særlig interessert i hva fileten har betydd for Melbu- og Vesterålssamfunnet. Bokbadet blir en samtale mellom Tor Johannes Jensen, forfatter og Roald Hansen samt professor Pål Christensen som har bidratt til boka.